Giới thiệu

Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ là một đơn vị đào tạo thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I tại khu vực nội thành Hà Nội.

Được thành lập ngày 15/6/1994 theo Quyết định số 886/QĐ/TCCB-LĐ ngày 15 tháng 06 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

Chức năng:

Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn thực tập sản xuất.

Nhiệm vụ:

– Tổ chức đào tạo nghề ở các cấp trình độ và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực ngành, nghề Trường đào tạo do Trường giao hàng năm;

– Tổ chức tuyển sinh, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động;

– Tổ chức bồi dưỡng và thi nâng bậc kỹ thuật, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho các đối tượng có nhu cầu và chuyển giao, tiếp thu công nghệ kỹ thuật tiên tiến;

– Liên kết và hợp tác đào tạo với các trường học, các đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ kỹ thuật, để mở rộng phạm vi đào tạo và bồi dưỡng

Phòng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký học lái xe nâng tại:

Địa chỉ: Phòng 201 (tầng 2) Trung tâm Kỹ năng Thực hành Cơ giới Đường bộ. Số 6/29 Đường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nôi. (Số 641 đường giải phóng đi vào 200m)
Hot line: 0983 017 945 (Thầy Vinh)